0

M.E.Doc - Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)